Podrobnosti
k procedurám

Automatické písmo a kresba


Automatické písmo a kresba

jsou metody zachycení zpráv a odpovědí na kladené otázky. Všechny kultury světa se shodují na existenci univerzální moudrosti, která sídlí kolem nás a s níž máme přímý, byť různě rozvinutý kontakt. Tento kontakt umožňuje u velmi citlivých jedinců zachytávat zprávy nebo odpovědi na položené otázky a zaznamenat je formou psaného textu nebo kresby. Název automatické písmo a kresba vychází ze skutečnosti, že osoba, která automatické písmo nebo kresbu provádí, do tohoto procesu sama nevstupuje, pouze zaznamenává vše, co k ní přichází. Tímto způsobem je možné získat odpovědi na otázky jinak nezodpověditelné. Je možné takto vstupovat i do kontaktu s lidmi velmi vzdálenými, či již zemřelými.

Specifikum automatické kresby je v jejím diagnostickém aspektu. Stav zobrazený automatickou kresbou zachycuje stav všech sedmi čaker tazatele, to znamená, že zobrazuje stav energetického a emočního těla. Stejně tak je možné ptát se po stavu energetického i emočního těla páru i obou lidí v páru zúčastněných. Tuto metodu lze vřele doporučit pro prvotní zorientování se v tom, co zrovna je, a tím zjistit základní informace, ze kterých pak vyplývá návrh nejpotřebnějších změn v životě. Tuto metodu je možné provádět i bez přítomnosti klienta, tzn. na dálku.

Masáže


Klasické i speciální masáže jsou jednou z nejstarších a nepřirozenějších metod, které Vám pomohou udržovat Vaše zdraví v přirozeném stavu. Vaše tělo po nich bude uvolněnější, aktivnější, bez bolesti zad, kloubů či svalů, bez depresí a migrén.

Klasická masáž

Je vhodná pro odstranění únavy a posílení regenerace organismu. Odstraňuje ochablost, ztuhlost, zkrácení a bolest svalstva, napomáhá lepšímu prokrvení.

Reflexní terapie

Působí výborně v případě migrény, bolesti zad, ischiasu, skolióze, napomáhá potlačení alergie a detoxikaci těla i podpoře lymfatické drenáže.

Ladění energetického těla

Dle konceptu starých kultur existuje člověk na úrovni duchovní, energetické a fyzické. Nesoulad na kterékoliv z nich se projeví na obou zbývajících úrovních. Kombinovaná masáž umožňuje odstranění tohoto nesouladu ve všech třech rovinách existence.

REGENERAČNÍ MASÁŽE

Cílený dotek je už po tisíciletí nejdosažitelnější formou pomoci při různých tělesných obtížích. Regenerační masáže jsou postupy práce s tělem, které výrazně urychlují regeneraci po přetížení nebo dlouhodobém stresu, zmírňují bolesti provázející různé chronické obtíže, navozují hluboké uvolnění a pomáhají obnovit stav vnitřního klidu, který je člověku nejpřirozenější, byť obvykle obtížně dosažitelný.

DEEP TISSUE MASSAGE

Masáž hloubkových tkání. Používá se v případech, kdy se vnitřní emocionální a energetické bloky somatizují v rámci fyzických struktur těla, např. ve svalových spasmech

„Deep tissue“ masáž tyto vnitřní bloky postupně rozrušuje, zeslabuje jejich intenzitu, zmenšuje jejich rozsah a posléze je nechá zaniknout. Souběžně je nutné si postupně uvědomovat, proč tyto bloky vznikly a co je udržuje při životě. Pokud tyto bloky přestanou existovat, mizí i příčina vzniku onemocnění a choroba se pak již nevrací.

MASÁŽE

PRO PODPORU TĚHOTENSTVÍ

Těhotenská masáž je určena právě pro vás ženy v radostném očekávání. V období těhotenství, je mohou provázet menší či větší potíže (nevolnost, bolesti zad, otoky nohou, pálení žáhy, atp.). Těmto potížím se dá předcházet kvalitní těhotenskou masáží vedenou odborným terapeutem, který pro vás vybere vhodnou směs olejů a použije jemné masážní techniky, které jsou účinné zvláště v těhotenství. Masáž si můžete užívat během celého těhotenství. Těhotenská masáž usnadňuje adaptaci na změny v těle maminky a pomáhá odstranit únavu a stres.

Zvláštností této masážní techniky je to, že působí jak na ženu, tak na dosud nenarozené dítě. Maminka se během masáže naladí na své miminko, představuje si je, povídá si s ním, usmívá se na ně a je jí dopřáno prožít okamžiky propojení života dvou bytostí. Tato forma prenatální komunikace usnadňuje a urychluje vytvoření pevné vazby mezi matkou a dítětem po narození. Pravidelná masáž ulehčuje těhotenství i porod. Jedná se o masáž celkovou hodinovou.

Shiatsu


léčivá reintegrační energie

„Dává prostor stoupat výš, své schopnosti násobíš. Láska, prostor, vcítění, to je celé vědění. Propoj dráhy, nech to být, tělo samo musí chtít uvolnit to přepětí či doplnit napětí. Je to možnost získat cit, musíš své já rozjemnit. Zvýšit světlo, vibrace, to je to, co tvoje tělo chce.“ ( zdroj: automatické písmo channeling )

Co je shiatsu masáž?

Energetická rovnováha těla je znovu obnovována pomocí tlaku palců, prstů, dlaní, ale i kolen, loktů nebo chodidel (shiatsu = tlak prsty). Cílem je podporovat proces osobního růstu a sebeuzdravování vyrovnáváním energie Ki/Čchi v těle. Na harmonickém toku této energie závisí tělesně-duševní pohoda člověka jako jednota těla, mysli a duše.

Rozdíl mezi klasickou masáží a shiatsu

U shiatsu se terapeut nezabývá jen svaly, pracuje s celým tělem. Uvolňuje ho postupně pomocí trakcí, měkkých technik, hmatů, mobilizací, reflexních terapií, akupunkturních bodů. Pracuje na zemi, díky čemuž může zapojit váhu celého těla. Pracuje přes oblečení, které by nemělo nikde škrtit.

Kdy vám shiatsu pomůže?

Shiatsu masáž zvyšuje sebeuvědomění, citlivost a uvolňuje napětí. Podporuje a vyživuje životní sílu. Je vynikající prevencí nejrůznějších civilizačních onemocnění, urychluje rekonvalescenci, zmírňuje účinky chemoterapie a ozařování, může pomoci v těhotenství – stabilizuje následky hormonálních výkyvů, jsou prevencí bolestí zad, křečových žil, napomáhají těsnějšímu kontaktu matky a plodu. Masáž pomáhá při celkové únavě a stresu i při alergiích. Může velmi dobře fungovat tam, kde jiné léčebné prostředky nepomáhají, kde je příčina potíží nejasná nebo klasickými prostředky nezjistitelná. Dále u psychosomatických onemocnění, kdy nevíme, zda se jedná o problém orgánového, pohybového, nervového nebo psychického původu.

Jak shiatsu masáž probíhá?

Terapeut nejprve rukama „skenuje“ nad horní částí těla a zjistí, kde má klient málo energie a kde naopak hodně. Vybere si dva, u kterých je nevyrovnanost největší, a pracuje s příslušnými drahami, které těmto orgánům náleží. Než s orgány pracuje, snaží se uvolnit klienta – rozhýbat ruce, páteř a nohy. Samotná práce s orgány probíhá přes tzv. meridiány – dráhy, které vedou celým tělem. Meridián se ošetřuje středem dlaně, každý v jiné poloze, aby byl masérovi co nejpřístupnější. Po ošetření drah následují závěrečné relaxační techniky.

Shiatsu/Shin Tai

Obnovuje a uzdravuje základní informační systém těla. Je jakýmsi pokračováním a nástavbou techniky shiatsu. Má za úkol objevit a správně ošetřit nejvhodnější hladinu energetického systému. (shin tai = pramen života).

Reconnection


léčivá reintegrační energie

„My všichni máme možnost přenášet tyto léčivé frekvence, jakmile se s nimi setkáme. Je to dar naší doby. Tím, že vyléčíme sebe, můžeme se naučit vyléčit i druhé. Reconnective Healing® je víc než léčení energií. Zahrnuje všechny formy léčení energií a je nad nimi. Tato energie, světlo a informace byli přeneseny skrze LÁSKU, BOHA nebo VESMÍR na tak rozvinuté úrovni, kterou jsme nikdy před tím nepoznali." ( Dr. Eric Pearl )

Přestože každá zkušenost z léčení je jedinečná, mnoho lidí dokládá vyléčení z mnoha závažných nemocí včetně deprese, rakoviny, artritidy, mozkové obrny, fibromyalgie, nemocí spojených s chorobou AIDS a dalších.

Hlavním účelem energie Reconnection je přivést nás do úplnosti spojení našich vlastních energií s vesmírem. Tyto nové evoluční frekvence jsou přenosovým pásmem přinášeny skrze spektrum světla a informací, které nebyly nikdy dříve na Zemi přítomny.

Skrze Reconnection jsme schopni vejít do styku s těmito novými úrovněmi energie a připojit se na ně.

Reconnection připojí meridiány Vašeho těla a energetické dráhy na dráhy Země a vesmírný energetický cirkulační systém, zlepší Váš vývoj a umožní Vám léčit. Reconnection je dynamická metoda připojení našich vlastních energetických polí k novým polím Vesmíru. Kdysi dávno jsme byli našimi meridiány napojeni na síť čar/polí, které obkružují planetu (meridiány planety). Tyto meridiány sloužily jako rozhraní k připojení na větší síť univerzálních frekvencí Energie, Světla a Informací. Od té doby až do současnosti jsme ztratili tuto schopnost, vyjímaje pouze zbytkové připojení. Reconnection znovu sjednocuje naše meridiány s touto sítí a přináší nová spojení, která nám umožní mít úplný přístup k těmto komplexním frekvencím pro naše léčení a náš vývoj.

V jakém smyslu je to léčení?

Systém člověka, pokud je v optimálním stavu (v harmonii), je schopný samoléčení. Pokud mu však chybí energie nebo informace, je zapotřebí tyto nezbytné prvky dodat. Toto se děje předáváním energie. U této metody nejde ani tak o předávání energie, ale spíše o intenzivní informační tok.

Je také nutno dodat, že člověk, který Reconnection ® zprostředkovává není léčitel, je pouze iniciátor celého procesu. Vypadá to asi tak, jako když lampička světla rozsvítí tmavé místo, do kterého je vložena. Praktikující je ten, kdo stiskne spínač světla. Jeho ego do procesu léčení vůbec nevstupuje. My všichni jsme toto světlo.

Energie Reconnection působí vždy naprosto individuálně a zcela autonomně (nezávisle na našich představách a přáních). Před vlastním léčením se tudíž nedá stanovit, zda se bude dít, to co právě Vy od léčení očekáváte. Každopádně, jakmile se jednou s energií Reconnection setkáte, stanete se součástí reintegračního procesu a energie bude působit ještě dlouho po vlastní terapii. Nechte ji pracovat a sledujte s radostí změny, které přichází.

Co se může dít v průběhu léčení?

Většina lidí vnímá v průběhu léčení energií Reconnection hluboké uvolnění. Mají různé jemné fyzické pocity typu vznášení se, jemného tahání za končetiny a jiné. Často se také stává, že lidé vnímají rozličné pocity tepla chladu, vánku, brnění a šimrání. Nezřídka také cítí různé čichové vjemy, prožívají jemné změny nálad, ale i silné výbuchy emocí (radost, pláč, smích atp.), mají snové a obrazové vjemy (často barev) a jiné. Ať už se děje cokoliv, nejlepší je nechat tyto věci plynout, nestydět se za ně a nesnažit se je ovládat ani skrývat. Jsou opravdovou a krásnou součástí reintegračního procesu Reconnection.

Kniha 'RECONNECTION NÁVRAT K LÉČIVÉ ENERGII' (Eric Pearl) Proč se prominentní lékaři na celém světě zajímají o neobyčejná uzdravení, o kterých hovoří pacienti doktora Erica Pearla? Co to znamená, když tito pacienti oznamují náhlé vyléčení takových nemocí, jako jsou rakovina, AIDS nebo mozková paralýza? A co to znamená, když tito lidé tvrdí, že najednou získali schopnost navázat spojení s léčivou energií? Doktor Pearl v této knize popisuje, jak objevil své léčebné schopnosti a stal se nástrojem, jehož prostřednictvím je nový léčebný proces uváděn do světa. Tato kniha vám odhalí metody, které vám pomohou zvládnout tyto nové léčivé energie.

Způsob léčení:

Jedno sezení trvá okolo 45 min. Doporučuji podstoupit nejdříve 1 sezení a poté se rozhodnout co dále. Maximálně však můžete podstoupit tři sezení. Doba mezi jednotlivými sezení by neměla být delší než 1 týden.

Oblečení: oblečte se pohodlně, v průběhu léčení budete ležet oblečeni na masérském lehátku.

Vůně: bezprostředně před vlastním léčením nepoužívejte parfém ani kolínskou.V průběhu léčení by mělo být co nejméně umělých vůní.

Šperky: během léčení můžete mít jakékoliv šperk, vyhněte se pouze těm, které by Vám znemožňovaly pohodlně ležet na zádech.

Stav mysli: v průběhu léčení ulehnete na masérské lehátko. Zavřete oči, uvolníte se. Nejlepší je být ve stavu naděje a dovolit, aby se dělo to, co se má stát. Není potřeba během léčení meditovat, modlit se nebo usilovat o určitý výsledek. Buďte vnímavý k zážitkům a vědomi si toho, že spolupracujete v pozitivním a vzrušujícím procesu, který přichází skrze Vesmír / Lásku / Boha - vyberte si z možností, která Vám nejvíce vyhovuje. Co mohu očekávat: Neočekávejte! To je to nejlepší, co Vám mohu poradit. Prostě se uvolněte a nechte věci být, aby se děly. Dokonce ani nemyslete na to, aby se vyléčilo to, proč jste přišli. Ani to praktikujícímu vlastně nemusíte říkat, on celý proces stejně neovlivní. Vše se děje zcela autonomně, on je jen spínač (iniciátor).

Kontakt


Mgr. Pavlína Sedláčková Tesařová

pajatesarova@seznam.cz

+420 777 650 778Vyškov

Sv. Čecha 3,
Vyškov, 682 01

Zobrazit na mapě

Dědice

Mánesova 388/20
Vyškov - Dědice, 682 01

Zobrazit na mapě

Veselí nad Lužnicí

Alešovo nábřeží 508
Veselí nad Lužnicí, 391 81

Zobrazit na mapě